Download Huawei E153u-65 Firmware 11.609.12.05.237.B427 Tigo Columbia

Download Firmware Huawei E153u-65 Update 11.609.12.05.237.B427 Tigo Columbia

Extract Huawei E153u-65 Firmware 11.609.12.05.237.B427 on your computer

Install the Firmware update file for Huawei E153u-65 downloaded from Huaweiflashfiles.com

Follow the procedure for updating Firmware that is given in Package.


Firmware Details:

Huawei Flash File | Size: 6.65 MB

Version: 11.609.12.05.237.B427

Operator: Tigo Columbia

Operating systems: Windows 7/8/10/XP/Vista

Huawei E153u-65 Firmware DownloadPrevious Post Next Post